Essay Om Abort

Abort er det lov å avslutte en graviditet ved å fjerne fosteret av embryoet før den overlever utenfor før den kan overleve utenfor livmoren. Det er imidlertid en annen situasjon der abort kan oppstå. Den første er et abort, hvor det skjer spontant (Bennett, 2001). Den andre formen er når det tas bevisste skritt for å fjerne graviditeten, dette kalles indusert abort, eller i andre termer er et indusert abort.Den vanligste teknikken som brukes i abort er den kirurgiske teknikken som brukes, bruker sugemekanismen eller dilaterer livmorhalsen. Theodosius & Mitchell (2015) vurderte at det er tilrådelig å bruke stoffet mifepriston i kombinasjon med prostaglandin ser ut til å være like trygt og effektivt som kirurgi i første og andre trimester av svangerskapet. Piller, intrauterine enheter og prevensjon kan brukes umiddelbart etter at abort er gjort. Denne aborthandlingen kan føre til økt risiko for langsiktige psykiske eller fysiske problemer når det ikke er trygt utført. Dette er fordi disse involverte utfører det unskillfully med usikkert utstyr, eller i uhygieniske fasiliteter.ifølge statistikk gjort, ca 56 millioner aborter er gjort i hvert år i hele verden fra denne prosentandelen bare 45% gjort usafely mens den gjenværende delen er for usikre prosent. I verdens abortstatistikk utført mellom år 200 og år 2008, indikerer det at abortfrekvensen har skiftet på grunn av tilgjengeligheten av familieplanlegging og prevensjonsteknikker. I de tradisjonelle dagene har aborter blitt forsøkt med skarpe verktøy, urtemedisiner og med kraftig massasje, Abort Kan ses fra ulike perspektiver i verden, Det kan ses fra kulturell tro, religiøs tro eller fra perspektivet rundt om i verden. Theodosius & Mitchell (2015) vurderte at ulike land begrenser abort avhengig av situasjoner som under voldtektssaker, fattigdom, problemer med fosteret, incest eller risiko for kvinnens helse. Gjennom hele\ har det vært debatt om etiske, moralske og juridiske spørsmål knyttet til abort. Det åpenbare resultatet er at det er de individer som hevder at et embryo er et menneske og derfor fortjener en rett til å leve, og følgelig en person som utfører en abort har begått den samme forbrytelsen som den som har myrdet. På den andre siden er det de som motsetter seg at kvinner har rett til å ta sine egne beslutninger om å bære barnet eller å avbryte som det involverer sin egen kropp.

Abort Er enten lovlig eller ulovlig. De omfatter vakuumaspirasjon, tidlig Ikke-Kirurgisk Abort, vakuumaspirasjon, dilatasjon og evakuering, delvis fødsel Abort, arbeidskraft induksjon, og hysterektomi. Den ulovlige typen aborter er usikre fordi den inkluderer opphør av graviditet av personer uten nødvendige ferdigheter eller hvor det er minimal medisinske standarder, på grunn av at det er abortlover i land for eksempel I Usa hvor Det har en rolle i å forby, tillater eller begrenser tilgjengeligheten av abort.Abort Har noen Gang vært gjennom usas historie, det har blitt sett fra ulike perspektiver, inkludert moralske, religiøse, praktiske, etiske og politiske grunner. Ofte har det blitt regulert eller helt forbudt ved lov i ulike stater. Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er abortfrekvensen nesten lik i alle land som anser det lovlig eller ulovlig. Canada har også bevist at ingen straffelov er praktisk og akseptabel. Sverige, samt sier at abort etter 18 uker kan med hell bli gjennomført gitt gode tjenester(Miller 2016). Endelig viser nettbaserte telemedisintjenester oss at klinikkbaserte tjenester ikke er avgjørende for å tilby abortpiller trygt og effektivt. Når kvinner får rett til abort til tross for å være i strid med fundamentalistiske prinsipper I Den Kristne religion og moral er en menneskerett, som gir favør til kvinner. Retten til å bruke prevensjon og å gjennomgå en trygg abort kan ikke diskuteres fordi de er kjent for sine prestasjoner av kultur, som er relatert til kamp knyttet til frigjøring av kvinnene.Ifølge Miller (2016) er kvinners rett til omfattende reproduktive helsetjenester, inkludert abort, forankret i internasjonale menneskerettighetsstandarder som garanterer retten til helse, privatliv og liv, og ikke-diskriminering. Disse rettighetene blir for det meste brutt når regjeringer gjør aborttjenester utilgjengelige for kvinnene som trenger dem. I henhold til folkeretten kan regjeringer holdes ansvarlige for svært restriktive abortlover og for manglende tilgang til abort når det er lovlig, for eksempel i tilfeller der en kvinne er seksuelt trakassert. Myndighetene har også ansvar for høye dødsfall og skader blant kvinner som er tvunget til å gjøre utrygge aborter. Derfor er det regjeringens ansvar å lette restriksjoner og sikre tilgang til trygge tjenester.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *