BenadrylProklorperazin er en vanlig medisin i EM. Hos enkelte pasienter gjør proklorperazin underverk for migrene, og er fortsatt et godt antiemetisk valg for utifferentiert kvalme/oppkast når ondansetron er ineffektiv. Proklorperazin har imidlertid antidopinamergisk aktivitet som øker sjansene for ekstrapyramidale symptomer (EPS), som akatisi, dystoni, parkinsonisme og sjelden tardiv dyskinesi. EN vanlig praksis I ED er å gi difenhydramin med proklorperazin for å dempe EPS. Fungerer dette virkelig? Hva er bevisene?

En studie1 så på 229 voksne pasienter som fikk im / IV proklorperazin i ED for kvalme / oppkast for migrene. Bivirkninger (dystoni eller akatisi) ble vurdert I ED og to uker etter utskrivning:

  • Akatisi: 25 (11%) I ED og 11 (6%) etter utskrivning
  • Dystoni: 4 (1,7%) I ED og 5 (2,6%) etter utskrivning

Totalt sett var det en 1 i 5 sjanse for en ubehagelig reaksjon fra proklorperazin. I en annen studie2 utviklet 44/100 ED-pasienter akatisi innen 1 time etter intravenøs proklorperazinadministrasjon, og dystoni ble ikke nevnt.

selv om definisjonene av akatisi er diskutable, viser disse studiene at proklorperazinbivirkninger kan være vanlige når de administreres parenteralt som en engangsdose i ED.

Hva er beviset for å gi samtidig difenhydramin?

Design / Population Intervention Outcomes
Double-blind, randomized, placebo3

18-65 yrs old (n=100)

PCZ 10 mg IV + DPH 50 mg, or placebo AKATHISIA
DPH: 14%
Placebo: 36%
(p=0.01)
SEDATION using 100 mm visual analog:
DPH: +33 mm
Placebo: +12 mm
(p<0.001)
dph reduserer risikoen for akasthisi med NNT 5, men med ekstra sedasjon
Prospektiv, åpen, ukontrollert prøve4

(inkluderer noen pts fra studien3)

16-65 år gammel (n=87)

PCZ 10 mg IV +
DPH 25-50 mg IV VED 1 time etter pcz-administrasjon, HVIS akatisi ER TILSTEDE
AKATISI:
pre dph 9.8 ±3.6
post dph 1.2 ±2.6
(p<0.0001)
DPH kan fungere som en mislykket agent FOR PCZ indusert akatisi

hva med å gi proklorperazin tregere i stedet FOR EN IV trykk?

Prochlorperazine IV Push vs Infusion

Design / Population Invervention Outcomes
Double-blind, randomized / 18-65 yrs old (n=160)5 2-minute push

or

15-minute infusion

AKATHISIA

Push: 36.9%

Infusion: 23.7%

(p=NS)

Ikke signifikant, men trend mot mer akatisi hvis gitt langsommere
Dobbeltblind, randomisert / ≥18 år gammel (n=99)6 2-minutters trykk

eller

15-minutters infusjon

AKATISI

Trykk: 26%

infusjon: 32,7%

(p=Ns)

diskusjon

kan forekomme i ed selv etter en enkelt parenteral 10 mg dose.

i små, ett-senter ED studier, difenhydramin har vist seg å forebygge og behandle proklorperazin assosiert akatisi på bekostning av økt sedasjon. Forfatterne nevner ikke noen klinisk signifikant sedasjon som kan ha resultert i apnø eller intubasjon. Videre var difenhydramindosen gitt oftest i de ovennevnte studiene 50 mg. Om mindre doser (dvs. 12,5-25 mg) eller oral administrasjon har SAMME EPS-dempende fordel med redusert risiko for sedasjon, er fortsatt ukjent. Det har også blitt foreslått at mindre doser av proklorperazin (dvs., 5 mg) kan forårsake mindre akatisi.Selv om proklorperazin 15-minutters infusjon ikke har vist seg å redusere akatisi sammenlignet med en 2-minutters injeksjon, bør vi alltid utvise forsiktighet og følge medisinadministrasjonsinstruksjoner da raske boluser av noen vanlig administrerte legemidler i EM kan ha betydelige bivirkninger (dvs.labetalol).7 Proklorperazin bør ikke gis raskere enn 5 mg per minutt.8

Skal jeg alltid gi difenhydramin med proklorperazin?

Det avhenger. De nevnte studiene hadde strenge eksklusjonskriterier: ingen utpekt sjåfør etter utskrivning, graviditet, eksisterende motoriske lidelser, glaukom, tarmobstruksjon, og hvis pasienter hadde tatt visse medisiner (dvs.benzodiazepiner, opioider) som vanligvis administreres samtidig i daglig praksis.

forfatterens anbefalinger 4

en god kandidat for difenhydramin samtidig administrasjon er » EN ED migraneur som vil bli behandlet med som har til hensikt å gå hjem med en sjåfør ved utslipp og søvn.»Hos pasienter som får mindre doser av proklorperazin eller i de» i hvem antikolinerge effekter bør unngås, kan man vurdere foregående adjudicative difenhydramin og reservere det som et terapeutisk middel om nødvendig.»

en spesiell takk TIL Ucsf apotek bosatt Raymond Chao, PharmD for hjelp med dette innlegget!

Olsen J, Keng J, Clark J. Frekvens av bivirkninger på proklorperazin I ED. Am J Emerg Med. 2000;18(5):609-611.

Proklorperazin induserer akatisi hos akuttpasienter. Ann Emerg Med. 1999; 34 (4 Pt 1): 469-475. Vinson D, Drotts D. Difenhydramin for forebygging av akatisi indusert av proklorperazin: en randomisert, kontrollert studie. Ann Emerg Med. 2001;37(2):125-131.

Vinson D. Difenhydramin i behandlingen av akatisi indusert av proklorperazin. J Emerg Med. 2004;26(3):265-270.

Langsom infusjon for forebygging av akatisi indusert av proklorperazin: en randomisert kontrollert studie. J Emerg Med. 2001;20(2):113-119. Intravenøs administrering av proklorperazin ved 15-minutters infusjon versus 2-minutters bolus påvirker ikke forekomsten av akatisi: en prospektiv, randomisert, kontrollert studie. Ann Emerg Med. 2001;38(5):491-496.

Hvor Fort ER FOR Fort FOR IV Push Medisiner. Institutt For Sikker Medisinering Praksis. https://www.ismp.org/guidelines/iv-push. Published May 15, 2003. Accessed February 19, 2019.
Lexi-Comp Online (TM), Pediatric & Neonatal Lexi-Drugs Online (TM), Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc.; January 29, 2011.

  • Bio
  • Twitter
  • Latest Posts
Zlatan Coralic, PharmD

Zlatan Coralic, PharmD

Assistant Clinical Professor
Emergency Department Clinical Pharmacist
University of California, San Francisco (UCSF)

Zlatan Coralic, PharmD

@ZEDPharm

Emergency Medicine Clinical Pharmacist. Views expressed here are my own. #FOAMed

Zlatan Coralic, PharmD

Latest posts by Zlatan Coralic, PharmD (see all)

  • PEM Pearls: Intranasal Medications in the Pediatric ER – July 20, 2020
  • Prochlorperazine, Metoclopramide, and Diphenhydramine for Acute Migraine Headache – January 10, 2018
  • My EpiPen expired! Can I still use it? – July 6, 2017

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *