nåverdien av en voksende livrente er en måte å få den nåværende verdien av en fast serie kontantstrømmer som vokser med en forholdsmessig rente. Med andre ord er det nåverdien av en serie betalinger som vokser (eller avtar) med en konstant hastighet hver periode.

I Motsetning til nåverdien av en voksende evighet (som er en uendelig rekke betalinger) HAR PV av en voksende livrente et fast antall perioder.en voksende livrente kan også kalles en økende eller uteksaminert livrente. Betalingene gjøres på slutten av hver periode for et fast antall perioder, en diskonteringsrente brukes, og formelen rabatter verdien av hver betaling tilbake til den opprinnelige verdien ved starten av den første perioden (nåverdien).

Nåverdi Av En Voksende Livrenteformel

PV = PMT\: \ ganger \ dfrac {(1- (1 + g)^n\: \ ganger\: (1+i)^{-n} ) }{ i-g }

  • Pv = Nåverdi
  • PMT = Periodisk betaling
  • i = Diskonteringsrente
  • G = Vekstrate
  • n = antall perioder

når du bruker denne formelen, bør diskonteringsrenten og vekstraten ikke være lik. Hvis diskonteringsrenten og vekstraten er like, skal formelen nedenfor brukes i stedet:

PV = PMT\: \times \dfrac{n} {(1 + i)}

  • Pv = Nåverdi
  • PMT = Periodisk betaling
  • i = Diskonteringsrente
  • n = antall perioder

Nåverdi Av Et Voksende Livrenteeksempel

Rebecca har satt opp en sparekonto hos banken sin og vil betale $350 i måneden inn på kontoen de neste fem årene. Den årlige renten er 3% og den årlige veksten er 2%. Hvordan kan Rebecca regne ut nåverdien av disse utbetalingene?Siden interessen i dette eksemplet brukes årlig, vil antall perioder (n) være 5, og den totale årlige betalingen er $350 x 12 = $4200.Hvis renten ble brukt månedlig, ville vi ta de årlige rentene og dele dem med 12 for å få en månedlig diskonteringsrente (i) på 0,0025% og en månedlig vekstrate (g) på 0,0017%, ved å bruke et totalt antall perioder (n) på 60.

PV = \$4{,}200\: \times \ dfrac{ ( 1 – (1+2\%)^{5}\: \times\: (1+3\%)^{-5} ) }{ 2\%-3\% } = \$19{,}996.28

Nå, hva om Rebeccas bank betalte renten månedlig i stedet for årlig? I så fall vil formelen se slik ut:

PV = \ $ 350\: \ times \dfrac{ ( 1 – (1+0.0017\%)^{60}\: \times\: (1+0.0025\%)^{-60} ) }{ 0.0017\%-0.0025\% } = \$20{,}994.52

Hvorfor er nåverdien av den voksende livrenten høyere når renter brukes månedlig?pv av livrente vokser raskere fordi utbetalingene er sammensatt 12 ganger i året på 2% vekst i stedet for bare en gang i året med årlig rente.

Nåverdien av En Voksende Livrenteanalyse

PV av en voksende livrente er basert på tidsverdien av pengekonseptet, som i utgangspunktet sier at $1 i dag er verdt mer i dag enn i fremtiden.formlene lar deg utarbeide nåverdien av en livrente slik at smarte investorer kan se hvor mye pengene deres er verdt i dag fordi penger har potensial for vekst over en tidsperiode.

så la oss si at du har muligheten til å motta en betaling på $10.000 i dag eller om to års tid. Du ville velge det første alternativet, ikke sant? Det er det samme beløpet når du mottar det, men tiden er den viktige faktoren. $10,000 mottatt i dag har mer verdi og bruk for deg enn å vente på å motta den senere.Det er mulighetskostnader for ikke å motta pengene i dag, for eksempel potensiell interesse du kan tjene i løpet av de to årene.

Nåverdi av En Voksende Livrente Kalkulator

du kan bruke nåverdien av en voksende livrente kalkulator nedenfor for å trene din EGEN PV ved hjelp av de nødvendige formelinngangene.

hvis veksten og diskonteringsrenten er den samme, vil kalkulatoren bruke riktig formel (nevnt ovenfor). Jeg tror det kan være DEN eneste PV av en voksende livrente kalkulator for å gjøre det!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *