abstrakt

meticillinresistenta Staphylococcus aureus-stammar (MRSA) har blivit allt vanligare som nosokomiala patogener, särskilt vid brännsår. MRSA utgjorde 38% av alla S. aureus-isolat i vår 25-bädds burns-enhet trots utnyttjandet av en kombination av 1% silversulfadiazin och 0,2% klorhexidin som topisk terapi. Mupirocin, ett nytt antibiotikum, har visat sig vara mycket effektivt vid behandling av MRSA-infektioner in vitro och in vivo. En prospektiv klinisk prövning med mupirocinsalva vid MRSA burn wound infektion var untertaken. Fyrtiofem barn med 59 diskreta brännsår och från vilka MRSA isolerades behandlades med 2% mupirocinsalva under ocklusiva förband, applicerade två gånger dagligen i 5 dagar. Det genomsnittliga brända området som behandlades var 8% (intervall, 2 till 20%) av den totala kroppsytan. Brännskadorna bedömdes kliniskt och bakteriologiskt dagligen. Mupirocin eliminerade MRSA i alla 59 behandlade sår, med det maximala terapeutiska svaret inom 4 dagar. I tre sår kvarstod gramnegativa organismer efter 5 dagars topisk terapi. Behandlingen tolererades väl av alla barn. Vi rekommenderar att mupirocin i sin nuvarande polyetylenglykolbas endast ska användas selektivt, när nuvarande profylaktisk topisk terapi inte har lyckats kontrollera MRSA-infektion vid brännskador på mindre än 20% av den totala kroppsytan och att den endast ska appliceras under en begränsad period av 5 dagar. Säkerheten och effekten av mupirocin vid brännskador som överstiger 20% av den totala kroppsytan måste fastställas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *