vesiklar och vakuoler är membranbundna säckar som fungerar vid lagring och transport. Vakuoler är något större än vesiklar, och membranet i en vakuol smälter inte samman med membranen hos andra cellulära komponenter. Vesiklar kan smälta samman med andra membran i cellsystemet. Dessutom kan enzymer inom växtvakuoler bryta ner makromolekyler.

figure_03_13
figur 13 endomembransystemet fungerar för att modifiera, paketera och transportera lipider och proteiner. (kredit: modifiering av arbete av Magnus Manske)

den centrala vakuolen (växter)

tidigare nämnde vi vakuoler som väsentliga komponenter i växtceller. Om du tittar på Figur 1 ser du att växtceller var och en har en stor, central vakuol som upptar större delen av cellen.

kvadratisk växtcell som visar organeller och stor oval formad central vakuol i mitten av cellen.
Figur 1 en generaliserad växtcell. Notera den stora grå centrala vakuolen.

den centrala vakuolen spelar en nyckelroll för att reglera cellens koncentration av vatten vid förändrade miljöförhållanden. I växtceller ger vätskan inuti den centrala vakuolen turgortryck, vilket är det yttre trycket som orsakas av vätskan inuti cellen. Har du någonsin märkt att om du glömmer att vattna en växt i några dagar, vissnar den? Det beror på att när vattenkoncentrationen i jorden blir lägre än vattenkoncentrationen i växten, rör sig vatten ut ur de centrala vakuolerna och cytoplasman och in i jorden. När den centrala vakuolen krymper lämnar den cellväggen utan stöd. Denna förlust av stöd till cellväggarna hos en växt resulterar i det vissna utseendet. Dessutom har denna vätska en mycket bitter smak, vilket motverkar konsumtion av insekter och djur. Den centrala vakuolen fungerar också för att lagra proteiner i att utveckla fröceller.

lysosom

i djurceller är lysosomerna cellens ” avfallshantering.”Matsmältningsenzymer inom lysosomerna hjälper nedbrytningen av proteiner, polysackarider, lipider, nukleinsyror och till och med slitna organeller. I encelliga eukaryoter är lysosomer viktiga för matsmältningen av maten de äter och återvinning av organeller. Dessa enzymer är aktiva vid ett mycket lägre pH (surare) än de som finns i cytoplasman. Många reaktioner som äger rum i cytoplasman kunde inte inträffa vid ett lågt pH, varför fördelen med att dela upp den eukaryota cellen i organeller är uppenbar.

lysosomer använder också sina hydrolytiska enzymer för att förstöra sjukdomsframkallande organismer som kan komma in i cellen. Ett bra exempel på detta förekommer i en grupp vita blodkroppar som kallas makrofager, som är en del av kroppens immunsystem. I en process som kallas fagocytos invaginerar en del av plasmamembranet i makrofagen (viks in) och uppslukar en patogen. Den invaginerade sektionen, med patogenen inuti, klämmer sig sedan bort från plasmamembranet och blir en vesikel. Vesikeln säkrar med en lysosom. Lysosomens hydrolytiska enzymer förstör sedan patogenen (Figur 2).

figure_03_12 makrofag äts
Figur 2 en makrofag har fagocytiserat en potentiellt patogen bakterie i en vesikel, som sedan smälter med en lysosom i cellen så att patogenen kan förstöras. Andra organeller är närvarande i cellen, men för enkelhet visas inte.

peroxisomer

peroxisomer är små, runda organeller inneslutna av enstaka membran. De utför oxidationsreaktioner som bryter ner fettsyror och aminosyror. De avgiftar också många gifter som kan komma in i kroppen. Alkohol avgiftas av peroxisomer i leverceller. En biprodukt av dessa oxidationsreaktioner är väteperoxid, H2O2, som finns i peroxisomerna för att förhindra att kemikalien orsakar skador på cellulära komponenter utanför organellen. Väteperoxid bryts säkert ned av peroxisomala enzymer i vatten och syre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *